RP

DJ Theo Fitsos legt jetzt auf Beerdigungen auf: „Man muss das Leben leben“

hIc ißew ocnh aeng,u sasd es rde 6. rzäM arw, an dme ich asd ltteze laM im Cuaehta xkRi ni srObeslkae kMsiu aegctmh ehba – o,uSl u,nkF Hpoip-,H las,le ouwz nam hsöcn tnazen udn nreife nn.ka dUn nnad rwa c.shulsS

iWr andthec aj eall eei,dnigrw sasd asd nebLe mi mSorme wetr.tieghe nI dne omntoeaSrenmm eiterba ihc chgetleiin ma emtenis nud geel bie htcoiezHne dnu fneerestoSmm ufa eodr ebi eFnjeminubiärl. lhmirEhcneta chaem hci ramßuede ni heoSnimenrieen .Mksui Stnadtetsse sßa chi etftisurrr auf mienem foaS und hcelettsa hin dun h.re nUd ndan lefi ad ien mlFi tim eerin ueneisr,gzedngesB in erd es entsltltio raw. Vmo segiRrues itm hiheceriSt agenu so otll,weg brae chi htecda m:ir amWur bgti es am Gbra egnilhtcei ine uskM?i inrilesLblgeied dse tresnnVobere orde Sg,nos ied nsiee dFnuere tmi him eedrni.bnv

Ihc ierf nemnei enkaBetnn erePt eatnkaN na, edr tsi artee,tBts dnu irw dactnhe ein ignwe ihn dun .rhe snce,„Mh “,eTho gtsae re zu irm, ci„h rafg eid Kdeunn cenhfia ,alm aws sie vno kuMsi bie dre nBtetuagts a“.tlhne hIc emen,i es ibtg ja uksiM ibe afureenrrei,T tinsmsee sti ads areb kOrmieuslg – nud dei öhrt aj geeliichnt ni,dnmae ennw re hnoc am beLen its. Aosl ueßar eneb ni der Kcie.hr brAe mi uaeLf nsiees enesbL htrö nam zgna earedn k.suMi oS veiel ognSs in so elenvi tinoS,niutea na os lienve rt!neO

Die ndneKu des tattseesrB lletown se esopbarreiun, dnu hic ahbe rim imt der ifleH onv dunrenFe nie sdanLrate ag,kfetu asd bha ich mzu boilnme lPutJD- muugbate, tim cmahezswr aSmft.rrbwüeu Mien erters ntasizE uaf med hFeifrod raw ohcns ehrs wogtn.nuhe aDs sit inhtc wie mi lu,Cb ow alel edi ädneH iehehßronc udn .jblnue hScön st,i sasd se ide neBnfosfee hintc tigb, ide tpsä thcnas tmi crinskheclceh eecshLedüwnrin rvenen. Es tis viglöl seadnr mit gnreiurat M,nesenhc dnu am Grba sit dsa uhca üfr hcmi ejsde aMl ine Kfapm – uahc wnen chi dei tuLee rag ticnh ke.nne chI deile da .mti Vor lmeal nwne Knidre aeidb i,dns edi eenni ttEelrnile oelnevrr nhbae odre reEl,nt eid rih Knid digrenbee ss.nüme sDa nmtim hicm tim, chau canh 02 ,niBreggeeund ide hic inhziswenc itleebget ae.bh

eDi k,suiM edi edi nTeunerrda heörn mehc,tnö nnka ich ieglithcen ni eien oTp 5 :neniietle ueTdr erHr tim aN„sieml geth mna so ,z“gna Fknra niasSrat yM„ “Wya – cuah oft ni rde -en,ruiVaenaHhod-lskrJ em„Ti To Say Gbeydo“o ovn Anerda oli,cleB nadn e„Hlot afiCrni“ola vno edn Egeals und oa“su„rC, eggsnneu von aLcouni tvt,riaPoa sda ist chua nei likchwri reielg no.Sg iBe dre eifeuTrerar rüf ineen 08 raheJ lenta Mann bha cih n„rLegnai To lFy“ onv omT Pttye et,psigle dsa andf ich nei cibssenh i,krrsul aerb se war owhl sieen nieres ieeLileldib.sgnr

asW hci eennlr mest:su nWne cih im bulC enien ehrelF chmae, risienrtsete dsa nneeik nehnsMc.e nnWe ihc ad aus sheerVne aml ned cfeanslh Kpfno dke,cür ist sda cntih i.dlw Arbe ma abrG ist se eni buaA,tlrm wnen sweat hcifes .hegt nlimEa metssu ihc ein deLi srüeb andHy iebans,lep ads cih llcnseh mti red xoB eevrtlkab t,ehta weli se lrbeeoPm mit dem ernheRc bga. Es wenra nNaa usMksiruoo ßWie„e osneR sau e,tnhA“ sad ewiß ihc nhco enu.ag hizctPllö kltleneig meni .ndHya ehSr .enpcihil cIh ähett mchi am netslibe sni foeenf raGb egn.efrwo

Für end tWrien edewr chi iemn saraLetdn anbuueas, hic kaeuf ochn nenie rgähnAen udn einne enrto abS.rwüfmruet Dnna hbea cih eneni ilbemon kcWatatnsh,irmhe nde Fnreim für ei-eFirMnin eucnhb nnk.öne hnleiGwü tigb es nadn eihtnn am Rd,a ndu nvor ipesel chi nhm.uisWhcskeiat

Die iueeerdnBggn haecm cih arbe afu eejdn Flla wi,rete cuah ewnn meni somnlare sftehäGc erdeiw ,tfläu rweannngid ncha rnao.C.ocIh. mag asd le,hüGf os edgeetr uz erwnde. cIh aheb hudrc inedse eunen Job sad efülhG für asd hWcleeneist reweid mb.reenuokzkcüm eWnn ad scnMehne gesonretb ns,id die 15 heaJr eügjnr ewran als ,hci ißew ,cih wei iugnntö se t,si sdas hic cimh darbreü eegr,fau sdsa cimh ma egrnMo ieevihltlc neajmd afu Faoobcke gidelibet .tah aMn umss das eenLb .elebn